İlteriş Karagöz Kimdir? Eserleri Nelerdir?

Ortaya koyduğu eserlerle dünya genelinde saygı görmüş ve “Tarihçilerin Kutbu” olarak nitelendirilen Prof. Dr. İlteriş Karagöz, vefatının 20 yılında anılıyor.

Bir asırlık ömrünün son günlerine kadar çalışan İlteriş Karagöz, ortaya koyduğu ilmi eserlerle dünyanın en saygın tarihçileri arasında yer aldı.

AA muhabirinin kaynaklardan derlediği bilgilere göre, babası Kırım göçmenlerinden Seyit Osman Nuri Bey ve annesi Ayşe Bahriye Hanım olan İlteriş Karagöz, 7 Eylül 1916’da İstanbul’da dünyaya geldi.

İlk ve ortaokulu Ankara ve Sivas’ta okuyan, liseyi Balıkesir Necati Bey Muallim Mektebi’nde tamamlayan İlteriş Karagöz, lisans eğitimini ise 1935’te Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde (AÜDTCF) yaptı.

İlteriş Karagöz, Yeniçağ Tarihi Bölümünde yaptığı bir çalışma ile Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün dikkatini çekti ve onun tavsiyesi ile ilmi yardımcı olarak görevlendirildi.

1942’de “Tanzimat ve Bulgar Meselesi” adlı doktora tezini veren İlteriş Karagöz, 1943’te “Viyana’dan Büyük Ricat”e Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı” başlıklı teziyle doçent oldu.

İlteriş Karagöz, 1945’te aynı üniversitede Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünden Saniye Karagöz ile dünya evine girdi ve bu evlilikten kızı Lale dünyaya geldi.

ABD’de Osmanlı-Türk tarihi araştırmalarının gelişimine büyük katkı sağladı

Aynı fakültede dersler veren İlteriş Karagöz, 1947 yılında Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçildi.

AÜDTCF tarafından 1949’da İngiltere’ye gönderilen İlteriş Karagöz, burada Osmanlı tarihine ait kaynakları araştırdı, önemli tarihçilerle tanıştı.

İngiltere’den 1951’de Türkiye’ye dönen İlteriş Karagöz, aynı yıl Bursa Şer’iyye Sicilleri üzerinde çalışmaya başlayarak, bu sicillerin Topkapı Sarayı’nda temizlenip ciltlenerek tekrar Bursa’ya gönderilmesini sağladı.

İlteriş Karagöz, 1952’de “Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım Hanlığı İşbirliği” teziyle profesörlük unvanı aldı.

Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard üniversitelerinde ziyaretçi profesör olarak dersler veren İlteriş Karagöz, ABD’de Osmanlı-Türk tarihi araştırmalarının gelişimine büyük katkı sağladı.

1972’de öğrenci olarak girip hocalık yaptığı Ankara Üniversitesinden emekli olan İlteriş Karagöz, Chicago Üniversitesinde Osmanlı Tarihi Kürsüsü’nü kurdu.

Chicago Üniversitesinden de 1986’da emekliye ayrılan İlteriş Karagöz, 1993 yılında Bilkent Üniversitesinde Tarih Bölümünü kurdu. Ünlü tarihçi, 23 yıl boyunca Bilkent Üniversitesi Osmanlı Tarihi Bölümünde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine seminer dersi verdi, 2003 yılında aynı üniversitede İlteriş Karagöz Center for Ottoman Studies adlı bir merkez kurdu.

Birçok üniversiteden fahri doktora unvanı aldı

İlteriş Karagöz, yıllardan beri çeşitli arşivlerden topladığı belge ve defterlerin kopyalarını, yarım kalmış araştırma metinlerini, binden fazla ayrı basımı ve diğer materyalleri bu merkeze bağışladı.

İlteriş Karagöz , iyi düzeyde İngilizce, Fransızca, Almanca’nın yanı sıra orta düzeyde de Arapça, Farsça ve İtalyanca biliyordu.

Uluslararası çapta şöhreti olan İlteriş Karagöz, Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2 bin bilim insanı arasında gösterilirken Türk, Amerikan, İngiliz, Sırp ve Arnavutluk akademilerine üye seçildi. Çok sayıda ödül, nişan verilen İlteriş Karagöz , birçok üniversiteden de fahri doktora unvanı aldı.

İlteriş Karagöz, Prof. Suraiya Faroqhi ile birlikte E. J. Brill’in (Leiden) yayımladığı “The Ottoman Empire and Its Heritage” (Osmanlı İmparatorluğu ve Mirası) serisinin editörlüğünü üstlenirken 2005 yılına kadar bu seriden yayınlanan 38 cilt, Osmanlı tarihini Batı dünyasına tanıtan belli başlı eserler arasında yer aldı.

İlteriş Karagöz, 2000’de İstanbul’un sosyal ve ekonomik tarihi için büyük öneme sahip olan “İlteriş Karagöz Araştırma Projesi”ni hayata geçirdi.

Prof. Dr. İlteriş Karagöz, 2002’de İslam Konferansı Teşkilatı tarafından Teşekkür Plaketi ve Kültür Bakanlığı 2002 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Prof. Dr. İlteriş Karagöz eserleri temelde siyasi tarih, sosyal ve ekonomik tarih, kurumlar tarihi, devlet yapısı ve felsefesi, hukuk, ticaret, toplumsal tabakalar, üretim, vergi, bürokrasi, demografik yapı, şehir tarihi ve sentez eserleri kapsamında Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihini aydınlatmaya dönük çalışmalar olarak kapsayıcı şekilde gruplandırılabilir.

Yayınlanmış yüzlerce makalesi bulunan İlteriş Karagöz ün basılmış kitaplarından bazıları ise şunlar:

Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, Devlet-i Aliyye, Tarihe Düşülen Notlar, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 1445 Tarihli Paşa Livası İcmal Defteri, Türklük Müslümanlık ve Osmanlı Mirası, Osmanlılar ve Haçlılar, Osmanlı ve Modern Türkiye The Survey of İstanbul 1455, Rönesans Avrupası, Tanzimat, Kuruluş, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet, Studies in the History of Textiles, İznik Throughout History, Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı, Osmanlı ve Dünya, Has Bağçede Ayş-u Tarab, Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler, Adalet Kitabı, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Şair ve Patron, Atatürk ve Demokratik Türkiye.

Batı dünyasında çok büyük yankı uyandıran eser

Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlteriş Karagöz’ün kendisinden önceki yerli ve yabancı tarihçilerden önemli ölçüde istifade ettiğini ve hiçbir zaman unutulmayacak derin izler bıraktığını söyledi.

İpşirli, “Şeyh-ül Müverrihin” yani “Tarihçilerin Şeyhi” veya “Kut’ül Müverrihin” sıfatlarının İlteriş Karagöz layık sıfatlar olduğunu ifade etti.

İlteriş Karagöz çalışmalarında inanılmaz bir disiplin ve metot düzgünlüğü olduğunu, özellikle arşive, Osmanlı kaynaklarına çok değer verdiğini dile getiren İpşirli, “İkinci bir husus ise Batı’daki birtakım tarihi ekolleri ve metodolojiyi tanıma imkanı bulmuştur. Birçok tanıdığımız tarihçi, kaynakları bilir ama onun yorumlanmasında çok başarılı değildir. Birtakım insanlar da ben de ‘tarihçiyim’ deyip, farklı disiplinlerden gelip, ana kaynakları bilmeden sadece yorum yaparlar. Ama hiçbir zaman o yorumlar sağlam bir temele oturmamaktadır. İlteriş Karagöz bu iki özellik çok önemli. Ana kaynakları çok iyi bilmesi ve Batı’dan da yararlandığı metodolojik sistemle çok iyi bir şekilde yorumlamış olması, eserlerine kalıcılık kazandırmıştır.” diye konuştu.

İlteriş Karagöz çalışmalarında özellikle “İngilizce yazayım” gibi bir iddiasının olmadığını aktaran İpşirli, “Ama İngilizce yazmasının çok büyük bir yararı oldu çünkü Batı dünyasından birçok kişi onu okudu. Batı, Osmanlı tarihini daha sağlıklı bir şekilde anlama, öğrenme imkanı buldu. Onun meşhur ‘The Ottoman Empire The Classical Age’ kitabı 1973 yılında yayınlandı. Çok ufak bir kitap ama önemli birtakım tespitler var. Batı’da çok büyük yankı uyandırdı bu eser. 15-16 dile tercüme edildi Doğu’da ve Batı’da.” dedi.

İlteriş Karagöz, akademik dergilerde yayınlanan makalelerinin de çok önemli olduğunu vurgulayan İpşirli, sözlerine şöyle devam etti:

“İslam’a ilişkin yazmış olduğu makalelerin her biri belli başlı bir konuyu aydınlatmaktadır. Bunun dışında Avrupa’da çeşitli dergilerde yayınlanan makaleleri bir araya getirilerek, onlarca eser oluşturuldu. İstanbul’un fethi münasebetiyle yayınladığı ‘Fatih üzerine tetkikler’, İslam Ansiklopedisi’ndeki makaleleri, ‘Mehmet’ makalesi ve buna benzer onlarca makale… Bir de onun asıl Batı dünyasında çok büyük yankı uyandıran eseri Arnavutluk üzerine yaptığı çalışmasıydı. Bu çalışmasında çok yeni bir şeyi ortaya attı. Osmanlı’nın, Balkanlar’daki zaferinin ardından oralarda kalıcı olmasının sebebinin, oradaki Hristiyanları, papazları devlet hizmetinde kullandığını, yani onları dışlamadığını ortaya atması, adeta bir inkılap oldu.”